TÜRK NÖRORADYOLOJİ DERNEĞİ
30. YIL ULUSLARARASI KATILIMLI TANISAL, GİRİŞİMSEL NÖRORADYOLOJİ
VE BAŞ BOYUN RADYOLOJİSİ KONGRESİ 17-21 ŞUBAT 2021

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

ONLINE BİLDİRİ GÖNDERİMİ

BİLDİRİ GÖNDERİLMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KURALLAR

Kabul edilen E-posterlerin sunuların elektronik olarak sisteme girilmesi gerekmektedir. Kabul edilmiş poster sunularının girişi için sistem açılış ve kapanış tarihleri bildirilecektir.

KONGRE ANA KONULARI

 • Nöroradyoloji
 • Baş-Boyun Radyolojisi
 • Pediatrik Nöroradyoloji
 • Girişimsel Nöroradyoloji

BİLDİRİ HAZIRLAMA KURALLARI

Bildiri hazırlanmasında aşağıdaki kurallara uyulmalıdır;

 1. Bildirinizin kongrede yer alabilmesi için yazarlardan en az bir kişinin kongreye kayıt yaptırmış olması gerekmektedir. Her bir kayıt için en fazla üç bildiri kabul edilir. Üç bildiri fazlası için yeni bir kayıt ücreti ödenmesi ya da başka bir yazarın kayıt olması gerekmektedir.
 2. Sözlü bildiriler için sunumu yapacak bildiri sahibinin kayıt olması zorunludur.
 3. Bildirilerin www.tnrd2021.org adresi üzerinden sisteme online girilmesi tek geçerli gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail, faks ve posta yoluyla bildiri gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınamamaktadır.
 4. Sunum şekli tercihi Sözlü Bildiri veya E-poster olarak form üzerinde işaretlendirilmelidir.
 5. Bildiriler Araştırma, Olgu Sunumu ve Resimlerle Bir Konu olmak üzere 3 bildiri kategorisinden oluşmaktadır.
  • Araştırma bildirileri için; amaç yöntem, bulgu ve sonuç
  • Olgu Sunumu bildirileri için; amaç, sunum ve sonuç
  • Resimlerle bir konu bildirileri için; amaç, sunum ve sonuç alt kısımları olacaktır.
 6. Başlık çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır. Bildiri özeti başlığında küçük harfli kelimelerin özel bir anlam ifade ettiği kelimeler ve kısaltmalar dışındaki tüm sözcükler büyük harf ile yazılmalıdır. Metin içinde terimsel kısaltmaların ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açarak tam açılımı yazılmalıdır.
 7. Bildiri özeti 250 kelime ile sınırlandırılmıştır. Online bildiri gönderim modülü 250 kelimeden daha uzun bildirilerin sisteme kaydına izin verememektir.
 8. Bildiri göndermede kullanacağınız yazı karakteri sistem tarafından otomatik olarak tüm bildiriler için standartlandırılmış olup farklı yazı karakteri kullanılması mümkün değildir.
 9. Bildiri özetine tablo ve resim eklenememektedir.
 10. Bildiri özetleri düzenleme komitesinden değerlendirilecek, bildiri kabül veya reddine dair bilgilendirme "baş yazara” mail ortamında iletilecektir.
 11. Bildiri özetleri son gönderim tarihi 28 Aralık 2020 olup, elektronik sistem ilan edilen tarihte kapatılacaktır.

Bildirilerle ilgili sorularınız için lütfen bize ulaşın: [email protected]