TÜRK NÖRORADYOLOJİ DERNEĞİ
30. YIL ULUSLARARASI KATILIMLI TANISAL, GİRİŞİMSEL NÖRORADYOLOJİ
VE BAŞ BOYUN RADYOLOJİSİ KONGRESİ 17-21 ŞUBAT 2021

GENEL BİLGİLER

TOPLANTI YERİ VE TARİHİ

Türk Nöroradyoloji Derneği Uluslararası Katılımlı 30. Yıl Yıllık Kongresi Tanısal, Girişimsel Nöroradyoloji ve Baş-Boyun Radyolojisi Kongresi 17 - 21 Şubat 2021 tarihleri arasında çevrimiçi düzenlenecektir.

KATILIM BELGESİ

Toplantıya katılacak katılımcıların katılım belgeleri e-sertifika olarak yaka kartlarını aldıktan sonra kayıtlı e-mail adreslerine gönderilecektir.

KREDİLENDİRME

Toplantı, Türk Tabipler Birliği (TTB) tarafından "Sürekli Tıp Eğitimi” (STE) kredisi ile kredilendirilecektir.

BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Tüm bildiriler on-line bildiri sistemiyle web sayfası üzerinden toplanacaktır.

WEB SAYFASI

Toplantıyla ilgili tüm güncel bilgiler ve duyurular toplantı web sayfası olan www.tnrd2021.org adresinden yapılacaktır.